Welkom op de website van basisschool De Wegwijzer


De Wegwijzer is een katholieke basisschool in het prachtige dorp Achtmaal.

In Achtmaal  is maar één basisschool. We vervullen een duidelijke functie in het hele maatschappelijke gebeuren in het dorp.

Onze missie is helder en duidelijk: we staan voor goed onderwijs binnen een leerstofjaarklassensysteem. We leggen onder deze missie vier even belangrijke visiepunten:

  • We hanteren pluriforme leerstrategieën.
    Verschillen tussen de kinderen vinden we een standaard.
    We werken vanuit een leerlijn die een opbouw kent van zelfstandig werken naar zelfstandig leren.
    We werken vanuit katholieke waarden en normen.

Wij als team van basisschool De Wegwijzer zijn trots op onze school en op het onderwijs dat wij geven aan de kinderen. We werken vanuit de overtuiging dat we er alles aan doen om het kind het onderwijs te geven dat passend is bij zijn of haar situatie. In overleg met de ouders willen we alle leerlingen acht jaar onderwijs geven waar we samen met genoegen op terug kunnen kijken en dat elk  kind brengt naar een vorm van voortgezet onderwijs die bij zijn of haar leersituatie past.

De schooldeur staat steeds open. U bent van harte welkom.

Iedereen veel succes en werkplezier in het schooljaar 2018 - 2019 !